Villkor & Policy

Version 09-05-2018

 

Allmänna Villkor

 

Allmänt

Personer som inte fyllt 18 år får inte köpa våra tjänster utan vårdnadshavarens samtycke. Detta eftersom köp av tjänst innebär att kunden ingår ett avtal med oss som försäljare och det krävs att man fyllt 18 år för att ingå avtal.

När du handlar på internet är du som konsument skyddad av bland annat e-handelslagen, konsumenttjänstlagen och lagen om distansavtal, läs mer hos https://www.konsumentverket.se

– Tjänster du köper av oss är personliga och får inte säljas vidare eller överlåtas till tredje part

– Innan du utför ett test hos oss, försäkra dig om att du är helt frisk. Observera att testprotokollet kan efterfråga att ta ut dig maximalt för bästa analysresultat. Kontakta din läkare eller avstå från att delta på ett testtillfälle på en dag då du är osäker rörande din hälsa. Vi uppmanar till samma princip vid utförande av träningspass i ett träningsprogram tillhandahållet av oss

– Idrottsutövandet sker alltid på egen risk, och detta gäller alltid oavsett de uppmaningar du får av testledaren eller från ett träningsprogram. Vi uppmanar dig att använda ditt eget omdöme i riskfyllda situationer och följa eventuella gällande trafikregler

– Bokning av Skype-genomgång måste göras så att det sker på en tid 14 dagar efter mottagande av testrapporten, oavsett tillgång på tillgängliga tider, annars förlorar klienten denna utlovade deltjänst utan kompensation

– Vi följer nationella Vårdhandbokens anvisningar för kapillär provtagning

– Vi reserverar oss för eventuell fullbokning

 

Orderbekräftelse

När du genomfört ett köp hos oss får du en bekräftelse via e-post där du hittar uppgifter om vad du köpt, pris, ångerrätt och eventuell annan information.

 

Priser

Alla priser på webbplatsen anges inklusive 6% moms (idrottstjänster). Eventuella prisändringar kan förekomma men du betalar alltid det pris som angavs när du köpte varan eller tjänsten.

 

Betalsätt

Bankgiro

Vid köp med bankgiro gör du som kund en betalning till vårt bankgiro. Väljer du bankgiro som betalsätt så bekräftas köpet först efter manuell kontroll av inbetalningen, vilket sker tidigast en vardag efter köpet.

Swish

När du väljer att betala med Swish sker betalningen till vårt Swish-nummer i realtid och köpet bekräftas omgående vid lyckad betalning. Du kopplas direkt till Swish från vår webbplats och genomför köpet med Mobilt BankID.

OutVitros webbplats har SSL-certifikat som krypterar datatrafiken på webbplatsen och garanterar säker dataöverföring.

 

Ångerrätt

Du som kund har enligt lag 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar gälla samma dag som du köper tjänsten.

Ångerrätt – Träningsprogram

När du köpt tjänsten Träningsprogram har du 14 dagars ångerrätt från den dagen du köpte tjänsten förutsatt att träningsprogrammet inte levererats. När träningsprogrammet levererats är tjänsten fullgjord och innefattas inte längre av ångerrätten.

Ångerrätt – Critical Power-test

När du genomfört köpet av Critical Power-test får du direkt tillgång till digitala instruktioner för testet och tjänsten är därmed påbörjad, du har då 14 dagars ångerfrist undantaget det fall då du skickar in din träningsfil & data för analys inom dessa 14 dagar. När filen är inskickad är tjänsten fullgjord och i det fall inskickning skett inom 14 dagar från köpet gäller inte ångerfristen efter det att inskickning gjorts.

Ångerrätt – Laktattest (gäller även gruppbokning)

När du köper tjänsten Laktattest har du 14 dagars ångerrätt från den dagen du köpte tjänsten. Laktattest kan ångras och avbokas med full återbetalning fram till senast 7 dagar innan datumet för testet. Om testet genomförs inom 14 dagar efter att det köpts är tjänsten fullgjord och ångerrätten slutar gälla.

Om du vill ångra det avtal du ingått återfinns en blankett för ändamålet på Konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf

 

Behandling av personuppgifter i vårt kundregister enligt GDPR – Dataskyddsförordningen

I samband med att du fyller i formulär, registrerar dig och/eller genomför köp hos oss behandlar och registrerar vi personuppgifter som ditt namn, födelsedatum, adress, mailadress och telefonnummer. Uppgifterna du lämnar  behandlas och registreras med syfte att kunna utföra den tjänst du köpt, fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och återkoppla vid intresseanmälan. Uppgifterna sparas i vårt kundregister i fyra (4) år från det att du lämnar dem, fyraårsperioden förnyas vid nytt köp/registrering eller genom att kunden ger sitt medgivande på nytt.

I de fält, i vilka uppgifterna lämnas, som är markerade som obligatoriska måste dina uppgifter fyllas i. Övriga uppgifter är frivilliga att lämna. Genom att samtycka till detta godkänner du att vi behandlar och registrerar dina personuppgifter. Personuppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part.

Du har alltid rätt att begära ut den information om dig som vi behandlat och registrerat. Du kan kontakta oss för att se, ändra eller ta bort uppgifter ur vårt kundregister. Vi åtar oss att alltid rätta uppgifter som skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande om du som lämnat dem anser något av ovanstående.

Personuppgiftsansvarig: OutVitro (Care of Zander-Persson HB, orgnr 969778-8025), kontakta oss här

 

Villkor för specifika tjänster

INSCYD-test

– Du ska ha läst och samtyckt till de Allmänna Villkoren

– Du är medveten om och accepterar att kapillär blodprovtagning kommer att göras. Vi följer nationella Vårdhandbokens anvisningar för kapillär provtagning

– Du är själv ansvarig för att din cykelutrustning, cykeldator & effektmätare är i funktionsdugligt skick vid testtillfället. Du ansvarar själv för opererandet av din cykeldator, vilket är inspelning av data under testet enligt instruktionerna du får och inskickande av resulterande träningsfil efteråt. Vi förtydligar vikten av att se över din utrustning innan testtillfället och att vara uppmärksam på instruktionerna du får av testledaren under testet, då vi inte kan ta ansvar om testet inte kan genomföras fullständigt på grund av misstag orsakade av klienten

– Vi erbjuder förnärvarande endast förskottsbetalning via hemsidan i samband vid bokning. Ett testtillfälle går att avboka eller tidsbyta fram till 7 dagar innan. Vid sjukdom eller skada med styrkande av ett formellt läkarintyg så återbetalas 50% av betalat belopp på klientens förfrågan

Critical Power-test

– Du ska ha läst och samtyckt till de Allmänna Villkoren

– Innan du utför detta Critical Power test, försäkra dig om att du är helt frisk. Observera att testprotokollet efterfrågar att du tar ut dig maximalt vid flertalet tillfällen för bästa analysresultat. Kontakta din läkare eller avstå från att göra testet på en dag då du är osäker rörande din hälsa

– Testet måste utnyttjas senast 1 år ifrån boknings/betalningsdagen (definieras som när klienten skickar in träningsfilen & data från testet), annars förlorar klienten det köpta testet utan kompensation

Gruppbokning

– En gruppbokning måste vara, av alla deltagare, individuellt bokad & betald senast 7 dagar innan tillfället, annars förbehåller vi oss rätten att annullera hela bokningen utan avisering. Vid en gruppbokning skapad närmare än 7 dagar innan tillfället, så måste alla deltagarna boka & betala senast dagen efter bokningens genomförande

Träningsprogram

– Träningsprogram skrivs ej ut innan vi har mottagit begärd hälsodeklaration av klienten