F.A.Q.s

Vanliga frågor och svar

Tryck på plustecknet för att läsa svaret på frågan. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta oss direkt via chattfunktionen på webbplatsen, eller via kontaktsidan.

Vad är "INSCYD" som förekommer i mina testrapporter och det material jag fått från er?

INSCYD (uttalat ”inside”) är ett schweiziskt professionellt programverktyg för att analysera uthållighetsnivån hos atleter inom en mängd olika uthållighetsidrotter. INSCYD lanserades 2017 och är till stor del utvecklat Sebastian Weber, en av 2000-talets mest framgångsrika coacher inom cykelsporten, och baserat på över 40 års av vetenskap hur energimetabolism kontrolleras på cellulär nivå.

Jag är nybörjare, är det relevant för mig att göra tester?

Troligtvis ja! Vår rekommendation är att du har åtminstone en kortare träningshistorik inom idrotten du testar, som ett par månaders regelbunden träning någon gång de senaste 5 åren + några veckor nyligen. Det är bra att en utövare ”kan sporten”, alltså inte har en överdrivet dålig teknisk förmåga eller precis har börjat med idrotten i vilken testet ska utföras. Detta för att säkerställa att du som klient får information som är meningsfull & praktiskt användbar för framtida planering & uppföljning av din träning.

Jag har väldig begränsad tid att träna, varför ska jag prioritera att göra tester & lära mig om energisystem när jag bara har 4-5 timmar i veckan att träna?

Har du lite tid att träna så är effektivisering av din träning nyckeln till framgång. Om du testar dig och får de områden identifierade där det finns störst potential till förbättring så blir det möjligt att fokusera din investerade tid på just de områden där du behöver det som mest. På så sätt kan du få ut största möjliga träningseffekt, på minsta möjliga tid.

Kan jag nyttja friskvårdsbidrag hos er?

Ja! Vi är idagsläget anslutna till tjänsten ePassi Min Friskvård för direktbetalning av friskvårdsbidragsmedel i kassan. Vi siktar på att ansluta oss till fler vanliga friskvårdssystem på sikt.

Det är högst troligt att alla våra test- och rådgivningstjänster betraktas som godkända friskvårdsaktiviteter av Skatteverket i och med den nya avregleringen gällande från 1 januari 2018, där PT-tjänster och väldigt mycket annat släpps fram på samma villkor.

Men det är givetvis som innan alltid arbetsgivaren i fråga som erbjuder eventuell friskvårdsförmån som bestämmer vilka friskvårdsaktiviteter på det aktuella företaget som är godkända (det uppfattas felaktigt av vissa att arbetsgivare ”ska” godkänna allt som är tillåtet av Skatteverket i sig). Med det sagt så har de flesta arbetsgivare inte några egna begränsningar/synpunkter på val av aktiviteter. Hör alltid med din arbetsgivare vid osäkerhet om godkända friskvårdsaktiviteter i ditt enskilda fall!

Hur kan ert cykellaktattest i fält eller självadministrerade cykeltest vara lika tillförlitliga som konventionella labbtester?

Tillförlitligheten av analyser vi gör med hjälp av INSCYD avgörs främst av noggrannheten hos den använda effektmätaren. Effekt kan idag oftast mätas med god noggrannhet med idrottarens egen existerande utrustning. Dessutom så kan cykelfält- och självadministrerade test med fördel göras i förhållanden där man helst vill relatera resultaten till, t.ex på platten vs backe, eller med tempocykel i aerodynamisk position. Eventuell förlust i reliabilitet (mätnoggrannhet) från en kontrollerad labbmiljö vägs upp av ökad validitet (att mäta vad man verkligen vill mäta) på fältet

I era cykeltester så verkar ni inte använda metabolisk gasanalyserare (vardagligt kallad "VO2-mätare" eller "syreupptagningsmätare"), varför?

Vi använder syreupptagningsmätare främst för rörelseekonomimätning och detta görs med fördel i idrotter där detta varierar kraftigt från utövare till utövare, till exempel som i löpning och simning. I cykel, som är en aktivitet där rörelseekonomin skiljer sig väldigt lite mellan utövare, blir denna mätning överflödigt. Mätning medsyreupptagningsmätare kan t.o.m. ofta vara försämrande för helheten i ett cykeltest då man introducerar mätutrustning med relativt hög mätosäkerhet in i analysen.

Med en bestämd rörelseekonomi, som i cykel, så går det med hög validitet att indirekt mäta VO2max (maximalt syreupptag) m.m genom att göra beräkningar baserat på endast effekt & laktat, eller bara effekt.

Hur påverkas era VO2max-testresultat med avsaknaden av syreupptagningsmätare?

INSCYD’s experter beskriver att t.ex ett genomfört Critical Power test för cykel visar att en mätfelaktighet på 10 watt på den efterfrågade 4 minuters intervallen för en 75kg-cyklist, ger en maximal möjlig feluppskattning av VO2max på 1,07 ml/min/kg. De bättre metaboliska gasanalyserare använda på testkliniker har en typisk mätnoggrannhet på 2%, och har användningsbegränsningar som till exempel förhöjt vilosyreupptag efter matintag. Detta visar att tillförlitligheten inte begränsas av detta (till och med tvärtom i vissa fall!) och att man tryggt kan avnjuta de nya testmöjlighetsvarianter detta möjliggör för cykelutövare.

Jag använder Traningpeaks, Strava, Garmin Connect, Funbeat, Golden Cheetah, WKO4+, Wattsboard, Xert osv för analyser av min träning. Vad är det för information som resultaten av era tester ger mig, som jag inte kan ta fram själv med hjälp av dessa program?

Det finns generellt fullgoda verktyg i nämnda program/applikationer för att föra träningsdagbok och analysera hur träning & tävling har utförts. Det återfinns bland dessa program en uppsjö av visserligen bevisligen praktiskt användbara trademark:ade mätvärden (”metrics”), men dock med väldigt blandad vetenskaplig grund & anknytning – ibland egentligen ingen alls.

När det kommer till detaljerade och vetenskapliga analyser av en idrottares prestanda, så återfinns bara grundläggande funktionalitet i dessa program/applikationer. För en djupare förståelse av framförallt kroppens energisystem och dess superkompenserande respons till olika träningsintensiteter, så rekommenderar vi att du testar dig hos oss!

Hur mätsäker är mobil syreupptagningsmätning, jämförbart med stationär utrustning?

Komersiella desktop-modeller för syreupptagningsmätning som vanligen används på idrottstestkliniker m.m idag ligger på en typisk mätosäkerhet på ca 3-4%, vilket är det samma som den mobila lättburna modell vi använder har. Detta möjliggörs genom att i kombination använda samma högkvalité-syresensor, samtidigt som man hittat nya sampling/ventilations-lösningar som möjliggör en helt sladd/slang-fri konstruktion

Hur avbokar jag, eller byter tid på en bokad tid för test/möte/genomgång?

Vänligen kontakta oss på mail eller telefon så löser vi det!

Bokade tester går att avboka med full betalning, eller tidsbyta fram till 7 dagar innan. Vid sjukdom eller skada med styrkande av ett formellt läkarintyg så återbetalas 50% av betalat belopp på klientens förfrågan, fram till dagen innan